Chicken Soc Son Hill

Price: Contact

Certificates

Gà đồi Sóc Sơn

Business

Name Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ nông nghiệp Hoa Sơn
Address Xóm 7, thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Phone 0985.933.095
Website
Name Gà đồi Sóc Sơn
Expiry date
Status
Number of check 8

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ nông nghiệp Hoa Sơn xin kính chào quý khách, cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

- Tên sản phẩm: Gà đồi Sóc Sơn
- Gà được nuôi bán hoang dã, thức ăn bằng cám, ngô và Trùn quế nuôi tại trang trại.
- Trang trại là cơ sở đã được cấp thương hiệu Gà đồi Sóc Sơn

Other Products

Contact
0 đ
Contact
0 đ
170.000đ
0 đ
70.000đ
0 đ
300.000đ
0 đ
120.000đ
0 đ
100.000đ
0 đ
240.000đ
0 đ
245.000đ
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
25.000đ
0 đ
Contact
0 đ
179.400đ
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
Contact
0 đ
75.000đ
0 đ

Information system using QR codes to access the origin of goods granted Patent No.: 16036 by decision No. 61711 / QD-SHTT of the Department of Intellectual Property, September 30, 2016.

Undertake the annual "Protection of Vietnamese trademark" on national scale. According to the plan No. 99 / KH - MTTW - CCTWCVĐ of the Central Steering Committee of the Campaign "Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods".

Implementing the plan No. 02 / KH-UBND of Hanoi People's Committee on maintaining and developing electronic information system using QR codes to access agricultural products origin in Hanoi city

Copyright belongs to Enterprise Center for Integration and Development (IDE) - Vietnam Small and Medium Business Association.

Phone: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@hn.check.net.vn

Operated by Bao Tin Science and Technology Joint Stock Company